Описание

Комплект менен кошо келген колба жоголгон учурда Somatos-MINI анализатору үчүн запастык колбаны сатып алууну сунуштайбыз.

Колба ГОСТ 23453 менен дал келген капилляр менен камсыздалган.