Описание

быштак, сыр, кургак сүт азыктары (контакттуу кургатуу ыкмасы менен) нымдуулуктун массалык үлүшүн аныктоо үчүн ELEKS-7M аппараты (Чижовая плиткасына окшош)