Описание

Эсептөө алдында соматикалык клеткаларды боёо үчүн атайын реагент бар.