Описание

Үстөл үстүндөгү кургаткыч СУ-1 раковиналардын үстүнө орнотулган жана лабораториялык айнек идиштерин тез кургатуу үчүн арналган.