Описание

Өзгөчөлүктөрү:

  • Жалпы өлчөмдөрү (мин.) — 700 x 500 x 800 мм
  • Столдун жалпы өлчөмдөрү — 600 х 400 мм
  • көтөрүү бийиктиги кем эмес — 250 мм
  • жүк көтөрүмдүүлүгү кем эмес — 220 кг
  • Электр энергия булагы — тиричилик тармак ~ 220V
  • Жүк көтөрүүчү механизмдин чыңалуусу — 36 В