Описание

TSh-201V химиялык реагенттер үчүн шкаф (830×420×1700)