Описание

Мамлекеттик реестрдеги номери: 43818-10
ТМВ-2 май өчүргүчтөрүн сыноочу жогорку вольттогу май өчүргүчтөрдүн ылдамдык жана убакыт мүнөздөмөлөрүн каттоо үчүн арналган.
Аппарат төмөнкү параметрлерди каттайт:
 • Убакытты күйгүзөт жана өчүрөт
 • Байланыштарды жабуу жана ачуу мөөнөттөрүнүн айырмачылык даражасы
 • Ажыраткычтардын кыймылдуу контакттарынын сызыктуу жылыштарынын маанилери, анын ичинде контакт басымынын маанилери, б.а. контакттардын байланыш чекитинин ортосундагы аралыктар менен контакттардын күйгүзүлгөн абалында
 • Автоматтык өчүргүчтөрдүн ылдамдык мүнөздөмөлөрү (ажыраткычтардын кыймылдуу контакттарынын кыймылынын ылдамдыгынын кыймылдын көлөмүнө, убакыт боюнча ылдамдыгына жана убакыт боюнча кыймылына көз карандылыгы)
Айырмалоочу өзгөчөлүктөрү:
 • RIP-2 булагы менен бирге колдонулганда, ал төмөндөтүлгөн диск менен камсыздоо чыңалуусунда ылдамдык жана убакыт мүнөздөмөлөрүн алууга мүмкүндүк берет
 • Аппаратта суюк кристаллдык индикатор (дисплей) бар, ал иштөө режимдерин жана өлчөө натыйжаларын сан түрүндө көрсөтөт.
 • Автоматтык өчүргүчтүн которулушун көзөмөлдөө үчүн TMV-2 аппаратында аппараттан буйрук боюнча автоматтык өчүргүчтүн абалын өлчөөгө мүмкүндүк берүүчү башкаруу баскычтары бар.
 • TMV-2 түзмөгүндө өлчөө натыйжаларын сактоого мүмкүндүк берүүчү орнотулган туруксуз эс тутуму, ошондой эле персоналдык компьютерге туташуу үчүн USB порту бар.
 • Өлчөө натыйжалары сакталат жана кийинчерээк маалымат алуу программасы аркылуу компьютерге өткөрүлүп берилиши мүмкүн
 • TMV-2 автоматтык өчүргүчтөрдүн ылдамдыгын жана убакыт мүнөздөмөлөрүн сактоого, басып чыгарууга жана көрүүгө мүмкүндүк берген компьютердик программалык камсыздоо менен толук камсыздалган.
 • ТМВ-2 автоматтык режимде төмөнкү которууларды аткарууга жөндөмдүү: а) күйгүзүү (ON); б) өчүрүү (ӨЧҮРҮҮ)
 • Калибрлөө аралыгы 1 жыл