Описание

Атайын стол SV NVK 1200 G (1200*600*750)

Таблица ар кандай типтеги (өндүрүштүк, илимий, окуу жана башка) лабораторияларда лабораториялык, аналитикалык жана техникалык таразалар менен эң натыйжалуу иштөөнү туура орнотуу жана уюштуруу үчүн иштелип чыккан. Үстөлдүн үстү ламинаттан, үстүнкү плита граниттен.

Техникалык шарттар

Модел өлчөмдөрү үстөлдүн үстү
SV NVK 1200 G 1200*600*750 Ламинат, гранит плитасы