Описание

LEL — 1500г Резолюция — 0,05г Калибрлөө — тышкы (салмагы F2) Тактык классы — f2 (жогорку) Сертификатталган