Описание

Сүт үчүн Бутирометр 1-6 сүт жана сүт азыктары майдын массалык үлүшүн аныктоо үчүн арналган. Иштөө принциби белоктук заттарды кислоталар жана изоамил спирти менен ажыратууга, андан кийин центрифугалоо жолу менен заттарды бөлүүгө негизделген.

 

Бутирометрдин түрү Мазмунду өлчөө чеги. май, % Кошумча ката, % Бөлүү мааниси, %
сүт үчүн 0 . . . 6.0 0.5 0.1
крем үчүн 0 . . . 40,0 0,25 0.5
айран үчүн 0 . . . 0.5 0,02 0,02