Описание

Сүттөгү соматикалык клеткалардын санын өлчөө үчүн вискозиметриялык анализатор «Соматос-М» (бир каналдуу).
Өлчөө диапазону 90-1500 миң/см3.
Тактыгы ±5%.
Өлчөө убактысы 4 мүнөт.
Пакет «Мастоприм» препаратынын таңгагын камтыйт.