Описание

Сүттөгү соматикалык клеткалардын анализатору «Somatos mini»

«SOMATOS Mini» вискозиметриялык сүт анализатору сүттүн сапатын көзөмөлдөө жана контролдонуучу үлгү капилляр аркылуу агып өткөн убакыт менен өлчөнгөн салыштырмалуу илешкектүүлүк боюнча сүттөгү соматикалык клеткалардын санын аныктоо үчүн арналган.

Колдонуу: сут-товар фермалары, областтык ветеринардык-сут лабораториялары, сут енер жай ишканалары. SOMATOS Mini – бул сүттөгү соматикалык клеткалардын санын өлчөө үчүн компакттуу, арзан, жөнөкөй жана колдонууга жана тейлөөгө оңой түзүлүш. SOMATOS Mini — бул россиялык рынокто өзүн жакшы көрсөткөн «Somatos» соматикалык клетка анализаторунун модификациясы.