Описание

«Лактан 1-4М» сүттүн сапаты анализаторлору (бардык моделдер) уйдун сүтү үчүн заводдук калибрлөө менен жабдылган.

Кошумча бүтүрүү жеке каалоосу боюнча мүмкүн:

 • пастерленген сүт
 • стерилденген сүт
 • каймак
 • бурмалоо
 • кургатылгандан кайра түзүлгөн сүт
 • калыбына келтирилген майсыздандырылган сүт
 • консерваланган сүт
 • эчкинин сүтү
 • төө сүтү
 • бээнин сүтү
 • жана суттун башка турлеру.

Баасы 1 бүтүрүү үчүн.
«Лактан 1-4М» анализатору сүттүн 8 түрүн изилдөө үчүн 8 калибрлөө жазууга мүмкүнчүлүк берет.