Описание

Оптикалык баш OGME-PZ-1 (f=90мм)

Микроэлектроника үчүн оптикалык баш OGME — P3. Ар кандай максаттар үчүн OGME P3 оптикалык башын орнотуу жана бекитүү үчүн универсалдуу штатив (USh) колдонулушу мүмкүн. Изилдөөчүлөрдүн алдында турган милдеттерге ылайык оптикалык баштын функционалдуулугун кеңейтүү үчүн ар кандай MBS-10 аксессуарлары колдонулушу мүмкүн.