Описание

Сүт азыктарын pH 5.3-7.0 көзөмөлдөө (100 тест)