Описание

Меш (дигестор) 4 түтүк
колдонот Дистиллятор 1 түтүк колдонот