Описание

Үлгү алуучу дандын үлгүлөрүн сарайлардан, кампалардан, автомобилдердин кузовунан, вагондордон, кеме трюмдарынан ж. Дандын үлгүлөрүн алуу ГОСТ 13586.3-83 боюнча жүргүзүлөт. Кол үлгү алгыч эки версияда жеткиликтүү: төрт деңгээлдүү жана беш деңгээлдүү.

Түзмөк

 

Зонд үлгү алуучунун огуна салыштырмалуу 9° бурчта жантайтылган үлгү алуу тешиктери бар тышкы дураль корпусунан, үлгү алуучу огунун боюнда жайгашкан үлгү алуу тешиктери бар ички кыймылдуу корпустан, чектегичтүү туткалардан жана учтан турат.

 

Иштөө тартиби

Дандын негизги бөлүгүнөн үлгү алуу үчүн зонддун туткаларын сааттын жебесине каршы бурулушу керек. Үлгү алгычты жээкке керектүү тереңдикке киргизиңиз. Тутканы саат жебеси боюнча буруп, алуучу тешиктерди ачып, ал токтогонго чейин андан ары бурууну улантып, аларды жабыңыз. Зондду дандан чыгарып, үлгүнү туткадагы тешик аркылуу атайын кутуга куюп, анда талдоо үчүн зарыл болгон масса менен дан топтолот. Сырткы үлгүлөрдү алуу тешиктери ички үлгү алуу тешиктерине салыштырмалуу эңкейиштүү — бул үлгү алуу учурунда дандын бузулушун же кысып калышын алдын алат