Описание

Калибрлөө салмагы 200 грамм.

Электрондук таразаларды, ошондой эле башка өлчөө приборлорун калибрлөө жана жөндөө үчүн, тактыктын төмөнкү класстарындагы салмактарды текшерүү үчүн, ошондой эле лабораториялык анализдөө үчүн арналган.
Калибрлөө салмагы пластик кутуда берилет