Описание

Калибрлөө салмагы 100 грамм.

Электрондук таразаларды, ошондой эле башка өлчөө приборлорун калибрлөө жана жөндөө үчүн, тактыктын төмөнкү класстарындагы салмактарды текшерүү үчүн, ошондой эле лабораториялык анализдөө үчүн арналган