Описание

Микропрепараттар 36 үлгү.

Комплект 12 стакандан турат. Ар бир слайд 3 микропрепаратты камтыйт. Микропрепараттар бала үчүн коопсуз — көз айнектер пленка менен жабылат.

Комплект өсүмдүктөрдүн, курт-кумурскалардын, балырлардын бөлүмдөрүн камтыйт, мисалы:

 • Линден сабагы
 • эпителий үлгүсү
 • козу карын көк
 • карагай ийнелери
 • омурткалар
 • Villi мөмөлөрү
 • губка зат
 • буурчак жалбырагы
 • Күн карама сабагы
 • чиркейдин башы
 • Жибек куртунун личинкасы
 • ийнелик канаты
 • көпөлөк канаты
 • Aphid
 • Ant
 • Feather
 • аары канаты
 • аары буту

Өткөрүлгөн жарыктын билим берүүчү биологиялык микроскобу боюнча изилдөө жүргүзүү үчүн даяр препараттардын комплекси. Мектепке чейинки жана башталгыч мектеп жашындагылар үчүн.