Описание

Лабораториялык тазалагыч илим-изилдее лабораторияларында, дан даярдоочу, кабыл алуучу жана кайра иштетуучу ишканаларда данды тазалоо процесстерин изилдее учун колдонулат