Easy Life

«Кошой» ААКнын долбоору кант заводун автоматташтыруу болгон.

"EASY Life" компаниясы заводдун техникалык тапшырмасына ылайык бардык иштерин толугу менен аткарды:

Автоматташтыруу системасы. Программа. Булут кызматы - OwenCloud.

Жумуштун сүрөттөрү